Gezi Blog'u
Site Slogan

AFYONKARAHİSAR

Yerleşimin eski adı Karahisâr-ı Sâhib' dir. Karahisar ismi, şehrin ortasında yükselen koyu renkli volkanik kayaların renginden ve üstünde bulunan hisardan gelir. Sâhib adı ise, Anadolu…

KAŞ

Kaş'ın etrafında adı bilinen Istlada, Apollonia, İsinda, Kyaenai gibi antik kentler yanında ismi bilinmeyen birçok harabe yeri vardır. Bunlar irili ufaklı antik yerleşimlerdir. Örneğin Tüse Köyü'nün…

HATAY – ANTAKYA

Antakya bölgesi, Tell-Açana höyüğünün arkeolojik kazıları tarafından ortaya çıkarıldığı gibi , Kalkolitik Çağ'dan (M.Ö. binyıl) beri insanlar tarafından işgal edildi . Macedon Kralı Büyük…

MANYAS KUŞ CENNETİ

Milletlerarası düzeyde önem taşıyan millî parktaki kuş zenginliği ve millî park tanımı içindeki başarılı koruma uygulaması nedeniyle, 1975yılında Avrupa Konseyi’nce A sınıfı Avrupa Diploması…

Edirne

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehridir. Edirne, Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Karasal iklim hakimdir. Yunanistan ve Bulgaristan'ın…

GİRESUN

Yunan kolonizasyonu öncesinde bölgede Karadeniz'in yerli kabilelerinin varlığı bilinmekte olup Hitit kaynaklarında "Kaşka" adıyla geçen kendir ziraati yapan savaşçı bir halkın bahsi geçmektedir. MÖ 7.…

SAFRANBOLU

Safranbolu, Karabük ilinin turistik bir ilçesidir. Konumu Ankara'nın 231 km kuzeyinde ve Karadeniz'in 90 km güneyindedir. Karabük ilçe merkezinin de 8 km  kuzeyinde bulunmaktadır. Safranbolu şehir…

KAPADOKYA

İnsan yerleşimi Paleolitik döneme kadar uzanmaktadır. Hititler'in yaşadığı topraklar daha sonraki dönemlerde Hrıstiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Kayalara oyulan evler ve kiliseler,…

TAŞKALE

Taşkale Karaman'a bağlı bir kasabadır. Daha önce Kızıllar olarak anılmaktadır. Bölge yerleşimi çok eskilere dayanmakla beraber turistik Manazan Mağaraları, İncesu Mağarası, Taştan Oyma Tahıl Ambarları…

ERZURUM

Erzurum, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dokuzuncu şehri. 2015 itibarıyla 779.321 kişilik nüfusa sahiptir ve 999 kişi göç vermiştir.Nüfus bakımından Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük üçüncü…

VAN

Van (Kürtçe: Wan), Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on dokuzuncu şehri. Van İl Nüfusu: 1.100.190'dır (2016 sonu). Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Van ili nüfus bakımından bu bölgenin en büyük…

GAZİANTEP

Gaziantep, eski ve halk arasındaki adıyla Antep, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık sekizinci şehri. 2016 itibarıyla 1.974.836 nüfusa sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi ve gelişmişlik…

ŞANLIURFA

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki kısa adıyla Urfa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dokuzuncu şehri. 2016 sonu itibarıyla 1.940.627 nüfusa sahiptir. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde …

TAC MAHAL

1601 yılında Babürlüler tarafından fethedilen Burhanpur şehri, Dekkan Sultanlarına karşı girişilen askeri harekatlarda üs olarak kullanılmaktaydı. Eşine seferlerde eşlik eden Mümtaz Mahal, 1631…

PARİS

2007 yılında Paris şehir sınırları içindeki nüfusun 2.200.000 kişi olduğu INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques - Ulusal istatistik ve ekonomik çalışmalar enstitüsü)…

RODOS

MÖ 16. yüzyılda Girit Uygarlığı adaya yerleşti. Ondan daha sonra Yunan Mitolojisi, yeni bir Rodos ırkı isimlendirdi, Telchines. Rodos ve Danaus (Mitolojik bir karakter) ile ilişkilendiriliyordu. Bazen…

ETİYOPYA

Daha çok Habeşistan (Köleler Ülkesi) ismiyle bilinen Etiyopya, tarihte bilinen en eski medeniyetlerdendir. Kuruluşunu MÖ 13. yüzyıla kadar götürebileceğimiz Etiyopya devleti, 1936-1941 arasındaki …

KAHİRE

Geçmişte yörede Memfis ve Babil gibi antik yerleşmelerin bulunmasına karşın, bugünkü kentin gelişmesi Mısır'a İslamı yayan Arapların 641'de eski Babil sitesinin karşısında kurduğu el-Fustat (askeri…

MACHU PİCCHU

Machu Picchu'nun Kraliyet Malıdırma Günlük Hayatı  Bir kraliyet mülkü olarak kullanımı sırasında, çoğu zaman orada kalmış 750'den fazla kişinin bulunmadığı tahmin edilmektedir; çoğu insan orada…

KÜBA

Kolomb öncesi Küba yerlileri; Küba'nın ilk sakinleri Güney Amerika'dan adaya gelen Guanahatabey ve Kiboni Yerlileriydi. Adaya daha sonra yerleşen Taynolar (Antil Aravakları) çömlek ve alet yapımında…